ประวัติผู้เขียน

การศึกษา:
ปริญาเอก —–> ปร.ด.จิตวิืทยาให้คำปรึกษา
ปริญญาโท—-> ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรี—–> คบ.สังคมศึกษา

อาชีพ: รับราชการครู  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
Email: vij.seyong@gmail.com, vij2518@hotmail.com———————————————————————————————————–
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล คือต้องมีทักษะในการฟังที่ดี และมีการสื่อความหมาย
ทั้งภาษาท่าทางและภาษาพูดอย่างเปิดเผย ชัดเจน และตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน” 
(Virginia Satir, 1967)
———————————————————————————————————–
เว๊ปไซด์แนะนำ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s