หน่วยที่ 1 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”

แนวคิด
มนุษย์ไม่อาจทำกิจการงานในสังคมโดยโดดเดี่ยวได้ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม (social animal) ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จำเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักใคร่ การยกย่อง และเลื่อมใสศรัทธา อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือสนับสนุนทั้งในด้านส่วนตัวและกิจการงาน ยิ่งเป็นการทำงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเพียงลำพังให้สำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

สาระการเรียนรู้
(1) ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
(2) ความมุ่งหมายและประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
(4) ประวัติและวิวัฒนาการของมนุษยสัมพันธ์
(5) ปรัชญาพื้นฐานมนุษยสัมพันธ์

ผลการเรียนที่คาดหวัง
(1) ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดมนุษยสัมพันธ์
(2) สามรถวิเคราะห์์ความแตกต่างของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์และแนวคิดอื่น ๆ ได้
(3) สามารถประเมินความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
(4) ให้เห็นคุณค่าแนวคิดการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์

สื่อการเรียนการสอน
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ความมุ่งหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์

เว๊ปไซด์แนะนำ
http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations.htm
http://www.lib.ru.ac.th/article/relation.html
https://sites.google.com/site/skatarun2/mnusysamphanth-ni-kar-thangan

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s