จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา     
(1) ให้มีความเข้าใจความสำคัญ หลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
(2) ให้สามารถพัฒนาตนและชุมชน ตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
(3) ให้มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และชุมชน

มาตราฐานรายวิชา 
(1) วิเคราะห์บทบาท และสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
(2) ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
(3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

คำอธิบายรายวิชา     
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s